Doporučená prevence

Milí pacienti, vaše zdraví je velká deviza a proto je nutné o něj pečovat. Je ovlivňováno mnoha faktory, jako je například váš životní styl, pohybová aktivita, způsob stravování, ale i genetická výbava. Velmi negativně na zdraví působí stres, kouření, nadměrné požívání alkoholu atd. K podpoře vašeho zdraví slouží právě prevence a tu se snažíme vám poskytnout ve formě preventivních prohlídek.

Závodní preventivní péče

Závodně preventivní péče je preventivní prohlídka zaměstnanců, kterou vyžaduje zaměstnavatel. Zaměstnavatel má povinnost každému svému zaměstnanci zajistit vstupní a preventivní prohlídku. Naše ordinace je pověřena provádět prohlídky zaměstnancům firmy. V rámci prevence se staráme o ochranu zdraví před nemocemi z povolání, před poškozením zdraví při vykonávání pracovní činnosti a před úrazy.

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky jsou pro pacienty zdarma jedenkrát za dva roky a jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Provádíme je pro občany od doby dovršení věku 18 let. Jestliže si v tomto mezidobí občan požádá o preventivní prohlídku sám, nebo žádá o zdravotní prohlídku pro získání řidičského průkazu, zbrojního pasu, hygienického průkazu, nebo potřebuje potvrzení pro studium apod., tato vyšetření si musí uhradit sám.

Spolupracujeme s pojišťovnami

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
    Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
    Revírní bratrská pokladna (213)

    Praktický lékař MUDr. Naděžda Ostrá

CONTACT US