Home » O naší ordinaci

O naší ordinaci

O naší ordinaci

Dobrý den, jmenuji se Naděžda Ostrá, jsem praktickou lékařkou, svoji ordinaci mám v obci Ženklava, kde provozuji praktické lékařství pro dospělé a závodní praxi.

V pacientovi vidím především člověka, který mě důvěřuje a přichází z důvodu zdravotních potíží, které ho trápí.  Proto spolu se sestrou musíme k pacientům přistupovat citlivě a individuálně a to především ke starší populaci. Všem ale věnujeme stejnou péči, neboť si uvědomujeme, že jsme prvním článkem a kontaktem, kdy můžeme podchytit nejen pacientovi  potíže, ale i emoce, které bývají kladné i záporné. Proto je předem pozorně vyslechneme, neboť komunikace s pacientem je velmi důležitá nejen pro získání jeho důvěry, ale proto, že mnohdy jsou zdravotní potíže způsobeny soukromými problémy z domova nebo ze zaměstnání. Podle toho o jaké onemocnění nebo zdravotní potíže se jedná, provádím odpovídající vyšetření. Mojí prioritou je, zajistit všem pacientům maximální péči, která povede k jejich uzdravení a nebo alespoň ke zmírnění jejich onemocnění.

Lékař se stetoskopem. praktický lékař, ŽenklavaVšichni žijeme v hektické době, ve spěchu a myslíme si, že na nic není dost času. I čekárnu máme někdy přeplněnou, u nás ale platí zásada, že i ten poslední pacient, který je v čekárně, má právo na kvalitní ošetření stejně jako ten, který přišel první.

Každého našeho pacienta pravdivě informuji o jeho zdravotním stavu a všechny výsledky vyšetření a zdravotní dokumenty zapisuji do zdravotní dokumentace, která obsahuje pacientovi identifikační  údaje, informace o jeho zdravotním stavu, anamnézu osobní, rodinnou a sociální a další potřebné údaje. Vždy respektujeme právo pacienta na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o jeho zdravotním stavu. Se souhlasem pacienta může do jeho zdravotní dokumentace nahlížet pouze osoba, která je jím zmocněná. Bez jeho souhlasu můžeme poskytnout informace o jeho zdravotním stavu pouze pro kontrolní účely osobám, které k tomu mají oprávnění, znalcům nebo pro účely trestního oznámení. Jiným osobám informace tyto informace nesdělujeme, neboť jsme vázáni mlčenlivostí.

Pokud vás zaujali naše stránky a máte pocit, že potřebujete, ať již z jakéhokoliv důvodu, změnit svého ošetřujícího lékaře, můžete se zaregistrovat u nás, rádi vás v naší ordinaci přivítáme.

K registraci nového pacienta potřebujeme vaši zdravotní dokumentaci z bývalé ordinace, kterou nám můžete sami přinést nebo ji může zaslat váš ošetřující lékař na naši adresu, kterou najdete v sekci Kontakty. Originály vašich zdravotních dokumentů vám váš lékař nemusí vydat, ale je povinen vám připravit fotokopie a to do třiceti dnů.

Vy si přinesete pouze průkazku zdravotního pojištěnce, občanský průkaz, očkovací průkaz, Pokud máte doma doklady z některých dřívějších odborných lékařských vyšetření, vezměte je prosím s sebou!

Děkujeme vám a těšíme se na vaši návštěvu!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *