Home » Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky

Lékař vyšetřuje pacientku stetoskopem. praktický lékař, ŽenklavaPreventivní prohlídky jsou pro pacienty zdarma jedenkrát za dva roky a jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Provádíme je pro občany od doby dovršení věku 18 let. Jestliže si v tomto mezidobí občan požádá o preventivní prohlídku sám, nebo žádá o  zdravotní prohlídku pro získání řidičského průkazu, zbrojního pasu, hygienického průkazu, nebo potřebuje potvrzení pro studium apod., tato vyšetření si musí uhradit sám. Současně provádíme kontrolu očkování proti tetanu, v případě uplynutí stanoveného intervalu, provedeme přeočkování.

Při každé preventivní prohlídce doplňuji anamnézu zaměřenou na výskyt nemocí v rodině, tím je myšleno kardiovaskulární onemocnění, výskyt hypertenze (vysoký krevní tlak), cukrovka, nádorová onemocnění a další. Následuje kompletní fyzikální vyšetření pacienta, to znamená vyšetření zraku, sluchu, změření krevního tlaku, pacienty zvážíme a změříme jejich výšku. Provedeme laboratorní vyšetření, jehož obsahem je orientační vyšetření moče a test na okultní krvácení, ten se provádí u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech. Pacient obdrží test u nás v ordinaci. Sestra odebere pacientům krev, proto je nutné, aby jste přicházeli na preventivní prohlídky ráno a na lačno, aby zbytečně nedocházelo ke zkresleným výsledkům. Krev odsíláme do laboratoře, kde se zjišťuje hodnota celkového plasmatického cholesterolu a plasmatických lipoproteinů. Vyšetření glykémie se provádí u pacientů od 40 let věku.

Na vyšetření EKG posíláme pacienty v čtyřletých intervalech, ti, kteří trpí například hypertenzí (vysokým krevním tlakem) docházejí na toto vyšetření častěji. Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Riziko nejčastějších zhoubných nádorů narůstá s věkem, po padesátce se už významně může zvýšit. Ženy, které dovršily věku 45 let, odesíláme na mamografické vyšetření prsou.

Důležitou součástí prevence je očkování a také agenda, která se v souvislosti s očkováním vede. Očkování provádíme proto, abychom zabránili možnému rozvoji infekčních chorob, které by mohly propuknout až v epidemii. Zvláštní mimořádnou pozornost věnujeme pacientům se sníženou imunitou, alergikům a těhotným ženám. Preventivní očkování, které se provádí sezónně je očkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokové meningitidě, virové hepatitidě typu A, typu B, očkování spojené s cestováním do cizích zemí, kde je možnost výskytu žluté zimnice, břišní tyfus, cholera, japonská enecephalitida apod.

Nejvíce rozšířené očkování je očkování proti chřipce, které by měli absolvovat především pacienti s častým chronickým onemocněním a oslabenou imunitou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *