Home » Závodní preventivní péče

Závodní preventivní péče

Lékař měřící tlak pacienta. praktický lékař, ŽenklavaZávodně preventivní péče je preventivní prohlídka zaměstnanců, kterou vyžaduje zaměstnavatel. Zaměstnavatel má povinnost každému svému zaměstnanci zajistit vstupní a preventivní prohlídku. Naše ordinace je pověřena provádět prohlídky zaměstnancům firmy. V rámci prevence se staráme o ochranu zdraví před nemocemi z povolání, před poškozením zdraví při vykonávání pracovní činnosti a před úrazy. Veškeré preventivní prohlídky jsou zdokumentovány ve zdravotních záznamech zaměstnanců. Součástí preventivní prohlídky je i zápis o současném zdravotním stavu každého pracovníka vzhledem k profesi, kterou vykonává. Součástí prohlídky je i doplněné anamnézy na změny, rizikové faktory a profesní rizika.

Druhy prohlídek prováděných v rámci závodní péče:

Vstupní prohlídka – tu provádíme vždy při nástupu zaměstnance do pracovního poměru nebo před zařazením na novou práci v rámci firmy.

Periodická prohlídka – tu provádíme v předem stanovených termínech podle obecně závazného předpisu nebo podle rozhodnutí orgánu pro ochranu veřejného zdraví.

Mimořádná prohlídka – v případech potřeby nebo nutnosti, kdyby bylo zdraví zaměstnance v ohrožení, nebo na popud orgánu pro ochranu veřejného zdraví. Mimořádnou prohlídku je možné provést i v případě potřeby zkrácení termínu periodické lékařské prohlídky.

Řadová prohlídka – tu provádíme v intervalu pěti let u zaměstnanců, kteří nemají řízené periodické prohlídky, u osob starších starší 50 let, je řadová prohlídka prováděna jednou za tři roky.

Výstupní prohlídka – tu provádíme, pokud některý zaměstnance končí pracovní poměr.

Provádění prevence spojenou s prací zaměstnanců spočívá v poučení pracovníků o nutnosti používání pracovních ochranných pomůcek v pracovním prostředí při práci, která to vyžaduje. Povinností zaměstnavatele je, zajistit proškolení zaměstnanců o ochraně bezpečnosti práce a prevenci pracovních úrazů. Z naší strany se postaráme o to, aby zaměstnanci mohli ze zdravotního hlediska vykonávat svoji pracovní činnost, odhalíme případné zdravotní komplikace, které mohou předcházet nežádoucím zdravotním jevům. Protože to je úkolem prevence, ke které se naše ordinace zavázala.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *